In het verleden

Vandaag

234 jaar geleden

Jan Tymens van der Waag
naamgeving: 19 aug 1783

230 jaar geleden

Bonne Wiebes Altena
naamgeving: 19 aug 1787

Antje Heines van der Vee
naamgeving: 19 aug 1787

225 jaar geleden

Sybren Martinus Nauta
geboren: 19 aug 1792

224 jaar geleden

Jacoba Elias
overleden: 19 aug 1793

219 jaar geleden

Ruurdtje Gerrits + Jan Geerts Bakker
getrouwd: 19 aug 1798

215 jaar geleden

Lijsbeth Pieters
geboren: 19 aug 1802

211 jaar geleden

Baukjen Aebeles van der Veen
geboren: 19 aug 1806

210 jaar geleden

Aaltje Geerts Dijkstra
geboren: 19 aug 1807

Eelkje Jacobs Kuipers
naamgeving: 19 aug 1807

  
 

balk rechts