In het verleden

Vandaag

260 jaar geleden

Tjetske Klazes Rypkema
naamgeving: 28 okt 1756

246 jaar geleden

Tettje Wiebes + Jan Everts Veenstra
getrouwd: 28 okt 1770

Jan Everts (Veenstra) + Tettje Wiebes
getrouwd: 28 okt 1770

242 jaar geleden

Joukjen Abrahams
geboren: 28 okt 1774

238 jaar geleden

Taliena Folkerts + Yede Weidema
getrouwd: 28 okt 1778

224 jaar geleden

Symon Hendriks Bontekoe
naamgeving: 28 okt 1792

Symon Hendriks Bontekoe
naamgeving: 28 okt 1792

Sytske Alles Dijkstra
naamgeving: 28 okt 1792

Sytske Alles Dijkstra
naamgeving: 28 okt 1792

Bavius Renici Hermanides
geboren: 28 okt 1792

  
 

balk rechts