In het verleden

Vandaag

255 jaar geleden

Ytte Innes + Barber Witzes
getrouwd: 29 jun 1762

240 jaar geleden

Jan Harmens van Houten
naamgeving: 29 jun 1777

234 jaar geleden

Jan Jelles Horjus
naamgeving: 29 jun 1783

232 jaar geleden

Bruin Bruins Agricola + Antje Rienks
getrouwd: 29 jun 1785

229 jaar geleden

Dieuwke Jacobs Terpstra + Marten Pieters van Vucht
getrouwd: 29 jun 1788

Marten Pieters van Vugt + Dieuwke Jacobs Terpstra
getrouwd: 29 jun 1788

226 jaar geleden

Janke Willems
overleden: 29 jun 1791

222 jaar geleden

Johannes Pieters Michielsen
naamgeving: 29 jun 1795

217 jaar geleden

Ymkjen Dirks Vlietstra
naamgeving: 29 jun 1800

213 jaar geleden

Tjalling Johannes Huizinga
geboren: 29 jun 1804

  
 

balk rechts