In het verleden

Vandaag

321 jaar geleden

Teije Jaspers
naamgeving: 21 mrt 1697

256 jaar geleden

Brugt Gerbens Groenhof
naamgeving: 21 mrt 1762

245 jaar geleden

Antje Janes Bruininga
naamgeving: 21 mrt 1773

Claas Cornelis de Haan
naamgeving: 21 mrt 1773

Atte Jacobs Haagsma
naamgeving: 21 mrt 1773

Atte Jacobs Haagsma
naamgeving: 21 mrt 1773

233 jaar geleden

Bauke Jans Jousma
geboren: 21 mrt 1785

230 jaar geleden

Jouke Binnerts Tjaardstra
geboren: 21 mrt 1788

228 jaar geleden

Melle Folkerts Riemersma
naamgeving: 21 mrt 1790

220 jaar geleden

Anna Hendriks Rink
naamgeving: 21 mrt 1798

  
 

balk rechts