In het verleden

Vandaag

258 jaar geleden

Bernardus Willems Ferwerda
naamgeving: 17 dec 1759

255 jaar geleden

Grietje Born
geboren: 17 dec 1762

246 jaar geleden

Akke Gerbens Jorwerda
geboren: 17 dec 1771

244 jaar geleden

Sjierd Roelofs Bouwstra
naamgeving: 17 dec 1773

237 jaar geleden

Baukjen Harmens Ruitinga
naamgeving: 17 dec 1780

226 jaar geleden

Sytske Steenstra
geboren: 17 dec 1791

Sytske Steenstra
geboren: 17 dec 1791

Gettje Theunis Tigchelaar
geboren: 17 dec 1791

211 jaar geleden

Aaltje Popkes Jansma
geboren: 17 dec 1806

210 jaar geleden

Jetske Jacobs
overleden: 17 dec 1807

  
 

balk rechts